Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

25.4.2014
Europarlamenttivaalien ehdokkaiden kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastusvirastossa 23.5.2014 klo 15:00 mennessä.

Verkossa voi omilla pankkitunnuksilla ilmoituksia tehdä sähköisesti vielä lauantaina 24.5.2014 klo 24:00 asti.

Ehdokkaina olevat voivat tehdä vaalirahoituksestaan vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen sähköisesti linkistä Tee ilmoitus tai lomakkeella .

Tehdyt ennakkoilmoitukset ovat luettavissa välittömästi. Tehtyjä ilmoitukset ovat luettavissa täällä .

15.4.2014
Ilmoitusjärjestelmää päivitetään 15.-17.4.2014 jolloin voi järjestelmässä olla käyttökatkoksia. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

7.4.2014
Ennakkoilmoituksia vastaanotetaan vasta kun oikeusministeriö on vahvistanut ehdokasasettelun, eli aikaisintaan viikon 17 lopulla.

28.11.2013
Ohje ehdokkaan ennakkoilmoituksen ja vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa on vahvistettu.

22.8.2013
Kaikki vuoden 2012 kunnallivaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valitut ovat jättäneet valtiontalouden tarkastusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen.

Rekisteriseloste [pdf, 23 KB]

Etusivu

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja. Vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa määritellyt valvontatehtävät kohdistuvat vain ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusviraston tehtävänä on varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset.

Vaalirahoituslaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat vaaleissa valitut ja varasijoille vahvistetut. Puoluelaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat rekisteröityneet puolueet ja näiden valtionavustusta saavat piiri- ja naisjärjestöt.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä
puolueiden tilinpäätöstiedot.