Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Candidate’s election funding disclosure - Elections to the European Parliament 2014

Disclosure received
  24.07.2014
Disclosure supplemented
 28.07.2014

A. Discloser’s details

Tynkkynen, Oras kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Vihreä liitto
Name of the candidate’s potential support group:

B. Summary of election campaign expenses and funding

1. Total of election campaign expenses 46 406,04 eur
2. Total of election campaign funding 46 406,04 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total 20 030,46 eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total 20 668,40 eur
2.4 Contributions from companies included in the funding, total 0,00 eur
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total 3 500,00 eur
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total 2 207,18 eur
2.7 Contributions from others included in the funding, total 0,00 eur
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total 0,00 eur

C. Itemisation of election campaign expenses

1. Total of election campaign expenses 46 406,04 eur
Election campaign advertising
- Newspapers, free papers and periodicals 15 967,09 eur
- Radio 0,00 eur
- Television 0,00 eur
- Information networks 4 494,13 eur
- Other media 0,00 eur
- Outdoor advertising 11 539,73 eur
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material 3 673,48 eur
Planning of advertising campaign 2 844,56 eur
Rallies 1 139,59 eur
Expenses related to obtaining contributions for consideration 947,10 eur
Other expenses 5 800,36 eur

D. Itemisation of election campaign funding and contributions

The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 €
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) 46 406,04 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total 20 030,46 eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group: :
Title of loan : Repayment plan/loan period: :
eur
eur
eur
eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total 20 668,40 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from private individuals
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
Juhana Suoniemi Tampere 1 000,00 eur
Olli-Poika Parviainen Tampere 1 500,00 eur
Maija Kajan Tampere 1 000,00 eur
Satu Hassi Tampere 1 000,00 eur
Sampsa Hario Helsinki 1 000,00 eur
Riitta Lätti Jyväskylä 1 500,00 eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
Täydellisempi lahjoitustilasto on nähtävissä osoitteessa https://lahjoita.vihreat.fi/tilastot/kohde/220/558. Vihreiden sivuilta löytyvästä listasta puuttuvat Olli-Poika Parviaisen 500 euron sekä Riitta Lätin 1 000 tekemät erilliset lahjoitukset suoraan kampanjatilille.
2.4 Contributions from companies included in the funding, total 0,00 eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from companies
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.5 The funding includes contributions from a political party, total 3 500,00 eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from a political party
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following political parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b. 148.163 3 500,00 eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.6 The funding includes contributions from party associations, total 2 207,18 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from party associations
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry 150.699 1 237,50 eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.7 Funding contains contributions from others, total 0,00 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from others
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.8 The funding includes contributions transferred to the candidate, total 0,00 eur
a. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :

E. Optional itemisation

The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group.
"Muut kulut" sisältävät kampanjapäällikön palkkakuluja 3400 € (ehdokkaan omista varoistaan palkkaaman maakunta-avustajan kampanjaan kulutetun työajan osuus), valokuvauksiin liittyviä kuluja 767,63 € sekä vaalipäällikön matkakuluja, tukiryhmän kokoustarjoiluja ynnä vastaavia 123,98 €.
Publiced: 28.7.2014