Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Candidate’s advance funding disclosure - Parliamentary elections 2019

A. Discloser’s details

Ohisalo, Maria puolueen varapuheenjohtaja, köyhyystutkija
Vihreä liitto Helsingin vaalipiiri
Name of the candidate’s potential support group:

B. Summary of election campaign expenses and fundin

1. Total of election campaign expenses 47 785,00 eur
2. Total of election campaign funding 47 785,00 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total 2 000,00 eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total 28 209,00 eur
2.4 Contributions from companies included in the funding, total 8 200,00 eur
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total eur
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total 1 176,00 eur
2.7 Contributions from others included in the funding, total 8 200,00 eur
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total eur

C. Itemisation of election campaign expenses

1. Total of election campaign expenses (please itemise in the table below) 47 785,00 eur
Election campaign advertising
- Newspapers, free papers and periodicals 1 620,00 eur
- Radio eur
- Television eur
- Information networks 15 054,00 eur
- Other media 3 500,00 eur
- Outdoor advertising 10 190,00 eur
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material 1 500,00 eur
Planning of advertising campaign 10 490,00 eur
Rallies 2 782,00 eur
Expenses related to obtaining contributions for consideration 350,00 eur
Other expenses 2 299,00 eur

D. Itemisation of election campaign funding and contributions

The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 €
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) 47 785,00 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total 2 000,00 eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group :
Title of loan : Repayment plan/loan period :
eur
eur
eur
eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total 28 209,00 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from private individuals
The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
Kaishu Tai Helsinki 1 500,00 eur
Leena Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Janne Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Miika Johansson Helsinki 1 000,00 eur
The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
Ilmoitettu tukisumma sisältää vaalivideon tuottamiseen käytettyä vapaaehtoistyötä 6200 euron arvosta (tuotantoryhmä: Jani Ilomäki, Mikko Parttimaa, Anni Mattila, Henry Kaprali ja Juho Piiroinen). Muilta osin ilmoitettu rahoitus koostuu noin 300 yksittäisestä yksityishenkilön lahjoituksesta (keskisuuruus noin 75 euroa).
2.4 Contributions from companies included in the funding, total 8 200,00 eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from companies
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Napa-Koli Oy 1069168-5 6 000,00 eur
Huikee Marketing Oy 2730385-3 1 000,00 eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
Muilta osin ilmoitettu rahoitus koostuu varainhankintaseminaarin tuotoista, yksittäinen seminaarilippu ei ylitä ilmoitusrajaa.
2.5 The funding includes contributions from a political party, total eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from a political party
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.6 The funding includes contributions from party associations, total 1 176,00 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from party associations
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.7 Funding contains contributions from others, total 8 200,00 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from others
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 1749439-3 3 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. 0668222-5 1 000,00 eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
Muilta osin ilmoitettu rahoitus koostuu varainhankintaseminaarin tuotoista, yksittäinen seminaarilippu ei ylitä ilmoitusrajaa.
2.8 The funding includes contributions transferred to the candidate, total eur
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :

E. Optional itemisation

The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group.
Publiced: 1.4.2019