Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 12.07.2018

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
06 2018
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Maaseudun Sivistysliitto r.y. 0215192-9 3 851,50
Joutsen Media Oy 0187307-3 3 110,00
Sanoma Media Finland Oy 1515901-4 2 376,00
CWT Finland Oy 0110102-2 7 128,00
Latitude 66 Cobalt Oy 2656776-9 1 600,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

CWT Finland Oy:n ja Sanoma Media Finland Oy:n suoritukset ovat majoituslaskuja Sotkamon puoluekokoukseen liittyen.
Julkaistu: 12.7.2018