Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 13.08.2018

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
07 2018
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Joutsen Media Oy 0187307-3 6 700,00
Hyvinvointialan liitto ry 2789560-9 5 000,00
Akava ry 0200918-0 3 890,00
Elintarviketeollisuusliitto Ry, Livsmedelsindustriförbundet ... 0201092-3 2 000,00
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 0215194-5 6 190,00
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 4 100,00
Päivittäistavarakauppa ry 0889558-2 5 290,00
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y. 0202094-5 4 800,00
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry 0896108-4 2 000,00
Latitude 66 Cobalt Oy 2656776-9 2 800,00
Suomen Kuntaliitto ry 0926151-4 3 000,00
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 0202092-9 3 000,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Julkaistu: 13.8.2018