Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 13.11.2018

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
10 2018
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 0202092-9 3 000,00
Pohjolan Voima Oyj 0210161-4 2 000,00
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 1 900,00
Linja-Autoliitto r.y. 0201630-5 2 190,00
Tehy ry 0469538-0 3 000,00
Southeast Trading Oy 1014777-8 1 790,00
Akava ry 0200918-0 2 500,00
Kaiku Helsinki Oy 1004536-8 10 750,00
Finanssiala ry 2068335-5 2 980,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:
Kaiku Helsinki Oy:n suoritus on välitetty maksu KPA Unicon Oy:ltä ja Sikla Oy:ltä.

D.Lisätietoja

Julkaistu: 13.11.2018