Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika  20.11.2020

A. Ilmoittajan tiedot

Kansallinen Kokoomus r.p. 0213498-5
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
10 2020
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö sr 1491706-3 100 000,00
Troll Capital Oy 1545015-1 5 000,00
Wihuri Oy 2557856-2 10 000,00
Notalar Oy 1087167-8 10 000,00
Avain Yhtiöt Oy 2308788-2 10 000,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Ari Tolppanen Helsinki 10 000,00
Kari Jussi Aho Helsinki 10 000,00
Heikki Kyöstilä Helsinki 10 000,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Julkaistu: 20.11.2020