Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2011

Ilmoittajan tiedot

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 0210072-6
Oulu

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 124 437,10 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 124 437,10 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 0,00 eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 0,00 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta 0,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 118 129,48 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 6 307,62 eur

Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 124 437,10 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 53 505,99 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Televisio 18 470,07 eur
1.4 Tietoverkot eur
1.5 Muut viestintävälineet 21 734,75 eur
1.6 Ulkomainonta 212,18 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 741,70 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 0,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 9 335,50 eur
1.10 Muille annetut avustukset 0,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 7 794,26 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut 0,00 eur
1.13 Muut kulut 12 642,65 eur

Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 124 437,10 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 0,00 eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 118 129,48 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Jäsenmaksuja 42 829,48 eur
Tukea yksityisiltä henkilöiltä 300,00 eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Tuomo Hänninen Kuusamo 5 000,00 eur
Sanna Isola Haapajärvi 5 000,00 eur
Eero Isomaa Nivala 5 000,00 eur
Inkeri Kerola Raahe 5 000,00 eur
Niilo Keränen Taivalkoski 5 000,00 eur
Markku Koski Sievi 5 000,00 eur
Kaisa Louet Siikalatva 5 000,00 eur
Juho Mattila Merijärvi 5 000,00 eur
Ritva-Liisa Niskanen Oulu 5 000,00 eur
Eija Nivala Kalajoki 5 000,00 eur
Kyösti Oikarinen Oulu 5 000,00 eur
Antti Rantakangas Haapavesi 5 000,00 eur
Juha Sipilä Kempele 5 000,00 eur
Tapani Tölli Tyrnävä 5 000,00 eur
Mirja Vehkaperä Haukipudas 5 000,00 eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 6 307,62 eur
Lisätietoja
Osinkotuloja 6307,62

Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Jokainen asetettu ehdokas sitoutui piirikokouksen päätöksen mukaiseen 5000 € ehdokasrahaan, joka käytetään yhteismainontaan. Muut kulut pitää sisällään mm. ehdokaskuvauksen, postimaksuja, ilmapalloja, kaasua ja muita sekailisia vaaleihin liittyviä kuluja aina lumiauraukseen saakka Jsenmaksutulot on jäsenmaksutuloja.
Julkaistu: 15.4.2011