Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Usein kysyttyä / Tietoa vaalirahoitusilmoituksista medialle

Tietoa vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta medialle:

Eduskuntavaalit 2019 ja europarlamenttivaalit 2019

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta

Ehdokkaat voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset.

  • Eduskuntavaalit 2019: Ennakkoilmoituksia voi tehdä 14.3.-13.4.2019 välisenä aikana.
  • Europarlamenttivaalit 2019: Ennakkoilmoituksia voi tehdä 26.4.-25.5.2019 välisenä aikana.

Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista ja sen voi voi tehdä vain vaalipäivään asti. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei julkaista.

  • Eduskuntavaalit 2019: Kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 12.4.2019 klo 15 mennessä. Verkkopalvelussa ennakkoilmoituksia voi tehdä 13.4.2019 klo 24 asti.
  • Europarlamenttivaalit 2019: Kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 24.5.2019 klo 15 mennessä. Verkkopalvelussa ennakkoilmoituksia voi tehdä 25.5.2019 klo 24 asti.

Muiden kuin vaaleissa valittujen ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrättyjen sekä europarlamenttivaaleissa toisen varaedustajan ennakkoilmoitukset pidetään verkossa julkaistuna 30 päivän ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. Tämän jälkeen ne poistuvat julkaisusta automaattisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee ehdokkaiden sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ennakkoilmoitukset sellaisenaan viipymättä.

Eduskuntavaalit 2019: ehdokkaiden ennakkoilmoitukset
Europarlamenttivaalit 2019: ehdokkaiden ennakkoilmoitukset

Eduskuntavaalit 2019: puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ennakkoilmoitukset
Europarlamenttivaalit 2019: puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ennakkoilmotukset

Vaalirahoitusilmoitus

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valitut ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätyt.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitusvelvollisuutta ei poista se, että ilmoitusvelvollisella ei ole ollut kuluja tai rahoitusta.

  • Eduskuntavaalit 2019: Kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 17.6.2019 klo 15 mennessä. Verkkopalvelussa ilmoituksia voi tehdä 17.6.2019 klo 24 asti. Tämän jälkeen saapuvat ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.
  • Europarlamenttivaalit 2019: Kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 29.7.2019 klo 15 mennessä. Verkkopalvelussa ilmoituksia voi tehdä 29.7.2019 klo 24 asti. Tämän jälkeen saapuvat ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee vaalirahoitusilmoitukset sellaisenaan.

Puolue toimittaa vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vaaliajankohdan sisältämä tilinpäätös on vahvistettu. Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat tiedot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun vaaliajankohdan sisältämä tilinpäätös on vahvistettu. Tiedot toimitetaan vasta vaaliajankohdan sisältävän tilinpäätöksen yhteydessä.

Jälki-ilmoitus lainan maksamiseen saaduista tuista

Ilmoitusvelvollisen, jolla on vaalilainaa, on vaalien jälkeen toimittamansa vaalirahoitusilmoituksen lisäksi toimitettava vaalikauden 2019–2023 aikana kalenterivuosittain Valtiontalouden tarkastusvirastolle tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 euron arvoisesta tuesta (jälki-ilmoitus). Jälki-ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain, sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. Näin ollen ensimmäisiä jälki-ilmoituksia vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleista vastaanotetaan 1.1.2020 alkaen.

Eduskuntavaalien päivämäärät

Europarlamenttivaalien päivämäärät


Raportit

Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelu tuottaa esimerkiksi raportin kaikista ilmoituksen jättäneistä, puuttuvista ilmoituksista, tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

Sivustolta on myös mahdollista ladata ilmoitustiedot CSV-muodossa. Kaikki raportit ovat reaaliaikaisia.

Raportit

Uhkasakko

Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen taikka korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoutta ja niiden tulosten tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus.

Yleistä vaalitietoa: oikeusministeriön vaalisivut

Tulos- ja tilastopalveluja:
Oikeusministeriön tulospalvelu
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Väestörekisterikeskuksen vaalitilastot

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan jossa ilmoituksia voi selailla ja niistä voi hakea tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Haastattelupyynnöt ja kysymykset

johtava tilintarkastaja Pontus Londen, puh. 040 733 9758

[email protected]

Julkaistu: 21.3.2019  Päivitetty: 24.4.2019