Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus

Vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, eli:

  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta taikka selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa määritellyt valvontatehtävät kohdistuvat vain ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusviraston tehtävänä on varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset. Vaalirahoitusvalvontaviranomaisena tarkastusvirasto antaa eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan kahdeksan kuukauden kuluttua yleisen vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vaalikohtaiset tarkastuskertomukset ovat luettavissa VTV:n verkkosivuilla.

Vaalirahoitusvalvonnan kertomukset VTV.fi -sivustolla

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa. Rahankeräyslakiin (863/2019) ja verotukseen liittyvissä asioissa tarkastusvirasto ei voi tarjota neuvontaa. Rahankeräyslakiin liittyvissä asioissa on tarvittaessa käännyttävä Poliisihallituksen ja veroasioissa verohallinnon puoleen.

Poliisihallitus, vaalikeräykset
Verohallinto, verohallinnon ohje vaaliavustuksista ja vaalimenoista

Ilmoitusvelvolliset eri vaaleissa

Presidentinvaali: Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies.

Eduskuntavaalit: Kansanedustajaksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätty.

Kunnallisvaalit: Valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu.

Europarlamenttivaalit: Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseneksi määrätty sekä vaalilain (714/1998) 91 §:ssä tarkoitetussa nimisarjassa varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas eli toinen varaedustaja.

Ennakkoilmoitus

Ehdokas voi halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää, kuitenkin aikaisintaan ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisen jälkeen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Muiden kuin vaaleissa valituiksi tulleiden sekä varasijalle valittujen ennakkoilmoitukset pidetään verkossa julkaistuna 30 päivän ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. Tämän jälkeen ne poistuvat julkaisusta automaattisesti.

Vaalirahoitusilmoitus

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätty. Vaalirahoitusilmoitus toimitetaan valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.

Jälki-ilmoitus

Jälki-ilmoitus koskee vain eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja. Jälki-ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.

Ilmoitusvelvollisen, jolla on vaalilainaa, on vaalien jälkeen toimittamansa vaalirahoitusilmoituksen lisäksi toimitettava vaalikauden aikana kalenterivuosittain tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta jälki-ilmoitus.

Ilmoituksen jättäminen sähköisesti

Ilmoituksia voi tehdä sähköisesti. Sähköisen ilmoituksen jättämiseksi edellytetään tunnistautumista. Tunnistautumisessa käytetään julkishallinnon yhteistä Suomi.fi– tunnistuspalvelua. Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Tee ilmoitus sähköisesti

Julkaistu: 12.8.2010  Päivitetty: 18.1.2021