Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2014

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   28.07.2014
Ilmoitusta muokattu
Muokkauspäivä  28.07.2014

A. Ilmoittajan tiedot

Pietikäinen, Sirpa Euroopan parlamentin jäsen
Kansallinen Kokoomus
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Ihmisten Eurooppa ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 183 701,19 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 183 701,19 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 49 147,98 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 60 000,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 6 558,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 33 382,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 5 401,21 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 29 212,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 183 701,19 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 17 637,66 eur
- Radio 979,60 eur
- Televisio 4 700,84 eur
- Tietoverkot 1 375,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 127 359,01 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 17 936,60 eur
Mainonnan suunnittelu 6 734,44 eur
Vaalitilaisuudet 598,00 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 5 849,07 eur
Muut kulut 530,97 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 183 701,19 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 49 147,98 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 60 000,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Vaalilaina / muu luotto 1715,82 e/kk / 5 vuotta 60 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 6 558,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 16 yksityishenkilöltä
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 33 382,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
Lammin Säästöpankki 0197794-8 4 032,00 eur
Wipunen varainhallinta oy 1948054-2 2 400,00 eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 46 yritykseltä. Lammin Säästöpankki ja Wipunen varainhallinta Oy: seminaarilippuja.

2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 5 401,21 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
HÄMEEN KOKOOMUS RY 0281398-8 5 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 29 212,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 10 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry 0213635-8 1 800,00 eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 28 etujärjestöltä, ammattiliitolta, muulta yhdistykseltä ja yhteisöltä.. Raideammattilaisten Yhteistyöjärjestö JHL: seminaarilippuja. Ammattiliitto Pro: lahjoitus tukiyhdistykselle.
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 28.7.2014