Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2014

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   25.07.2014
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen
Muokkauspäivä  19.11.2014

A. Ilmoittajan tiedot

Kumpula-Natri, Miapetra kansanedustaja, insinööri
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Euroopassa Suomen Tähden ry.

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 87 367,91 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 87 367,91 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 3 313,58 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 5 948,30 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 18 050,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 4 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 2 500,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 53 556,03 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 87 367,91 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 19 899,52 eur
- Radio eur
- Televisio 12 712,48 eur
- Tietoverkot 1 624,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 31 872,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 11 590,98 eur
Mainonnan suunnittelu 4 612,77 eur
Vaalitilaisuudet 374,55 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 1 322,50 eur
Muut kulut 3 359,11 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 87 367,91 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 3 313,58 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 5 948,30 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 18 050,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
P4 Consulting Oy 2264227-4 8 660,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 4 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 4 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 2 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 53 556,03 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Energiateollisuus ry, Finsk Energiindustri rf 190.488 1 600,00 eur
Rakennusteollisuus RT ry, Byggnadsindustrin RT rf 44.978 1 600,00 eur
Sähköalojen ammattiliitto ry, ruotsiksi Elbranschernas fackförbund rf 68.653 2 000,00 eur
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, TEAM Industribranschernas fackförbund rf 1.984 1 500,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 146.800 8 000,00 eur
Palkansaajien Opintoyhdistys ry 193.599 3 000,00 eur
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry 0202314-2 1 500,00 eur
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 90.631 10 000,00 eur
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. 135.612 10 000,00 eur
Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ... 2068335-5 800,00 eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Seminaaritulot ja lahjoitukset yhdistetty ja eritelty lomakkeen mukaisesti. Vastikkeellisen tuen hankintakuluissa kahden seminaarin kulut.

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 19.11.2014