Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2016 - Europarlamenttivaalit 2014

A. Ilmoittajan tiedot

Takkula, Hannu Euroopan parlamentin jäsen, kasvatustieteen tohtori
Suomen Keskusta
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. 1500 €
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 74 361,95 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
Nordean vaalilaina laina päättyy 1.5.2019 39 486,25 eur
Osuuspankki vaalilaina laina päättyy 1.3.2019 34 875,70 eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely 0,00 eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Ei valitettavasti ole tullut tukea keneltäkään viime vuonnakaan. Lainat ovat omissa nimissäni ns. kulutusluotto lainoina.
Julkaistu: 16.5.2017