Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2017 - Europarlamenttivaalit 2014

A. Ilmoittajan tiedot

Takkula, Hannu Euroopan parlamentin jäsen, kasvatustieteen tohtori
Suomen Keskusta
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. 1500 €
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 62 412,13 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
Nordea vaalilaina viimeinen erä 8/2020 34 809,08 eur
DP:n vaalilaina viimeinen erä 12/2019 27 603,05 eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Tukea lainoihin ei ole saatu, ja ne ovat allekirjoittaneen itse maksettavissa. (Tukea ei myöskään tulla pyytämään.)
Julkaistu: 15.5.2018  Päivitetty: 16.5.2018