Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2013 - Eduskuntavaalit 2011

A. Ilmoittajan tiedot

Korhonen , Timo Vesa kansanedustaja
Suomen Keskusta r.p. Oulun vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. 1500 €
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 49 000,00 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
Henkilökohtainen kulutusluotto 4 v 6 kk 49,000 eur
eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Vuoden 2011 vaaleja varten otettu laina 49.000 €, on yhdistetty muiden lainojen kanssa myöhemmin. Kuukausittain siis lyhennetään tätä kokonaislainaa, eikä itse jäljellä olevaa vaalilainaosuutta ole oikein mahdollista laskea. Lainan lyhennykseen ei ole saatu ulkopuolista tukea!
Julkaistu: 3.3.2014