Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2011

A. Ilmoittajan tiedot

Kalliorinne , Risto Olavi kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Vasemmistoliitto r.p. Oulun vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 35 074,52 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 37 644,63 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 5 000,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 6 000,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 12 670,63 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 3 499,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 2 075,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 8 400,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 35 074,52 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 28 988,65 eur
- Radio 996,92 eur
- Televisio 0,00 eur
- Tietoverkot 1 101,24 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 0,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 3 243,51 eur
Mainonnan suunnittelu 0,00 eur
Vaalitilaisuudet 494,20 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 0,00 eur
Muut kulut 250,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 37 644,63 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 5 000,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 6 000,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Kulutusluotto OP Raahe /Risto Kalliorinne 400 euroa/kk, 1 vuosi 4kk 6 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 12 670,63 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Paula Grekelä Oulu 5 000,00 eur
Timo Stenholm Kiiminki 2 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Risto Kalliorinteen "kansanedustajatakuu" julkistettiin syksyllä 2010. Vaalikampanjaa tukevat yksityishenkilöt saavat halutessaan tukirahansa takaisin vaalien jälkeen, jos ehdokas pääsee eduskuntaan. 8.6.2011 mennessä on maksettu takaisin 2130,14 euroa yksityishenkilöiden antamia vaalitukia. Yksityishenkilöiden taloudellisten tukien takaisinmaksuun varautumisen vuoksi vaalikampanjan kokonaisrahoitus on n. 2500 euroa vaalikampanjan kuluja suurempi. Tukijoina yhteensä 30 eri yksityishenkilöä, tukisummat 2 euroa - 5000 euroa, alle pakollisen ilmoitusrajan jääviä esim. Mikko Raudaskoski Oulu 1000 euroa, Tapani Sillanpää Oulu 500 euroa ja Markku Kalliorinne Ii 500 euroa.
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 3 499,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Osuuskunta Tradeka yhtymän tuki 1000 euroa.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 2 075,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö ry 39.762 2 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 8 400,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
AY-liikkeen tukea eri ammattiyhdistyksiltä/paikallisosastoilta yhteensä 2900 euroa Muilta yhdistyksiltä tukea yhteensä 5500 euroa
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 8.6.2011