Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2015

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   22.06.2015

A. Ilmoittajan tiedot

Mykkänen, Kai valtiotieteiden maisteri, ekonomisti
Kansallinen Kokoomus Uudenmaan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 92 973,88 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 92 973,88 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 16 542,88 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 25 000,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 13 873,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 23 800,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 400,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 13 358,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 92 973,88 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 25 240,44 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 8 998,68 eur
- Tietoverkot 8 160,00 eur
- Muut viestintävälineet 1 879,98 eur
- Ulkomainonta 37 197,45 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 4 618,31 eur
Mainonnan suunnittelu 2 204,60 eur
Vaalitilaisuudet 3 781,62 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 892,80 eur
Muut kulut 0,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 92 973,88 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 16 542,88 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 25 000,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Vaalilaina, ehdokkaan henkilökohtainen 5/2015-3/2016 25 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 13 873,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 23 800,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 400,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 13 358,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Kampanjan talous on hoidettu pääosin tarkoitusta varten perustetun Rohkeutta reformeihin ry:n kautta. Tämän lisäksi pienempi osa kuluista on maksettu suoraan omalta tililtäni. Olen maksanut yhdistykselle omarahoitukseni (sisältäen ottamani vaalilainan) ja ry:n tilille on maksettu kaikki kampanjaan saadut tulot. Ulkoisista tuloista pääosa on järjestämäni seminaarin osallistumismaksuja (42 900eur), jotka tämän ilmoituksen erittelyssä jakautuvat yritysten, yksityishenkilöiden ja yhdistysten (ns. muut tahot) maksamiin lippuihin. Yksityishenkilöiden lahjoituksia (ilman seminaariin osallistumista) saatiin 7573 eur arvosta. Yllä puolueyhdistykseltä saaduksi tueksi merkitty 400 eur on palkkio esiintymisestäni eräässä puolueyhdistyksen seminaarissa.
Julkaistu: 22.6.2015