Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2015 - Eduskuntavaalit 2015

A. Ilmoittajan tiedot

Anttila, Sirkka-Liisa kansanedustaja
Suomen Keskusta Hämeen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Hämeen Parhaaksi

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. 1500 €
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 10 000,00 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
Laina FI5750250283601532 uusi laina joka erääntyy 30.6.2016 10 000,00 eur
eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Julkaistu: 8.2.2016  Päivitetty: 10.2.2016