Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2015

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   18.06.2015
Ilmoitusta muokattu
Muokkauspäivä  21.06.2015

A. Ilmoittajan tiedot

Ranne, Lulu diplomi-insinööri, hanke- ja ympäristöasiantuntija
Perussuomalaiset Hämeen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Lulu Ranteen tukiryhmä

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 39 233,10 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 39 233,10 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 4 441,50 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 15 250,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 16 719,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 2 622,60 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 200,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 39 233,10 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 7 661,50 eur
- Radio eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 2 458,20 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 9 652,70 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 17 149,00 eur
Mainonnan suunnittelu eur
Vaalitilaisuudet 1 511,70 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 800,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 39 233,10 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 4 441,50 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 15 250,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Osuuspankin laina 10250 € viimeinen lainaerä 31.10.2019 10 250,00 eur
Laina yksityishenkilöltä 5000 € Lainanmaksuerät 2000€/31.7, 2000€/31.8 ja 1000€/31.10.2015 5 000,00 eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 16 719,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Teuvo Aarno Kalervo Niemelä Inari 6 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tilisiirto 9.12.2014 2000 eur (oma tili) 13.2.2015 2000 eur (vaaliryhmän tili) käteispano 2000€ (lahjoitus Teuvo Niemelältä ) 28.12.2014. Tukea yhteensä 12:sta yksityishenkilöltä.
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 2 622,60 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry 2624916-2 2 622,60 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 200,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 21.6.2015