Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2015

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   22.06.2015

A. Ilmoittajan tiedot

Rehula, Juha kansanedustaja, sosionomi
Suomen Keskusta Hämeen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 27 019,33 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 27 019,33 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 735,79 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 9 505,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 267,40 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 1 499,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 400,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 3 169,75 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 11 442,39 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 27 019,33 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 12 563,96 eur
- Radio 2 060,80 eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 2 295,01 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 3 472,09 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 508,45 eur
Mainonnan suunnittelu 1 556,20 eur
Vaalitilaisuudet 169,22 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 4 393,60 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 27 019,33 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 735,79 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 9 505,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
muu laina/Päijät-Hämeen Osuuspankki vuoden 2016 loppuun mennessä 9 505,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 267,40 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 1 499,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 400,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Puolueen järjestämän seminaarin osallistumismaksutuotto yhteensä 400,00 euroa
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 3 169,75 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Keskustan Hollolan kunnallisjärjestö ry 95.569 3 169,75 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 11 442,39 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Arkadian talouspoliittinen seura ry 205.618 11 442,39 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Arkadian talouspoliittisen seura ry.n järjestämän talousseminaarin tuotto. Seminaarilipun hinta 'a 700 euroa - tuotto ei sisällä ilmoitusvelvollisuusrajan ylittävää lippuhankintaa yhdeltäkään yksittäiseltä seminaariin osallistujalta
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 22.6.2015