Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2015

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   22.06.2015

A. Ilmoittajan tiedot

Heinonen, Timo kansanedustaja, kasvatustieteiden maisteri
Kansallinen Kokoomus Hämeen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Timo Heinosen tukiryhmä/Hämeen Oikea Suunta ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 69 653,68 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 69 653,68 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 3 053,68 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 21 690,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 35 410,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 6 000,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 3 500,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 69 653,68 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 15 476,97 eur
- Radio eur
- Televisio 25 720,08 eur
- Tietoverkot 350,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 1 320,60 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 13 660,50 eur
Mainonnan suunnittelu 310,00 eur
Vaalitilaisuudet 4 682,92 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 6 112,01 eur
Muut kulut 1 720,60 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 69 653,68 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 3 053,68 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 21 690,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Ilkka Brotherus Hausjärvi 5 000,00 eur
Jouni Arolainen Hyvinkää 4 000,00 eur
Martti Paloheimo Loppi 4 000,00 eur
Seppo Ora Kouvola 3 000,00 eur
Kaj Kustila Espoo 2 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Seppo Ora Kouvola 3 000,00 eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Seminaarilippuja Seppo Ora kokonaistuki yhteensä 3000 eur. Muu tuki kaikki alle 1500 eur: taidegrafiikka 2090 eur, muut tuotteet 1400 eur.
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 35 410,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Kuljetus ja maansiirto Viita Oy 0218188-8 4 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Kuljetus ja maansiirto Viita Oy tuki on ollut seminaarilippuja. Muutoin yritykseltä saatu tuki jakaantui seuraavasti (kaikki alle 1500 eur): Seminaarilippuja 14530 eur, taidegrafiikka 4200 eur, muut tuotteet 2430 eur, muu tuki 10250 eur.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 6 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Lopen Kokoomus ry 146.196 5 000,00 eur
RIIHIMÄEN KOKOOMUS R.Y 1570820-4 1 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Loppuosa 1000 eur, Riihimäen Kokoomus ry (1570820-4/130.407)
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 3 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 1749439-3 3 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Muu tuki/tulo (500 eur): yhteismainontaa muiden ehdokkaiden kanssa
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Lisäksi kampanjan käyttöön ovat vastikkeetta yritykset ja yksityiset henkilöt antaneet mainosteippauksin varustettuna 24 kpl pakettiautoa ja muita autoja mm. linja-autoja, henkilöautoja 20 kpl. Lisäksi maanomistaja ovat antaneet pelloiltaan joko ladonseiniä ja traktorin lavoja mainoskäyttöön eripuolilla hämettä 20 kpl lisäksi kampanjan aktiivisimmissa tukityhmässä on toiminut 28 eri henkilöä antaen takoopanosta mm. toritapahtumissa, kahvituksissa ja kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi kampanjan julkisessa tukiryhmässä on ollut mukana yli 800 julksita ja ei julkista tukijaa, jotka ovat antaneet erilaisia työpanoksia kampanjalle mm. toimimalla aktiivisesti netissä (Facebook, Twitter, instagram). Lisäksi muotisuunnittelija Jukka Rintala suunnitteli kampanjalleni kahvikupin. Lisäksi eri tanssikoulujen nuoria ja soittajia ja laulajia on osallistunut esiintyen mm. kampanjamme avajaisiin ja muihin tilaisuuksiin.
Julkaistu: 22.6.2015