Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   17.06.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Heinonen, Timo kansanedustaja, kasvatustieteen maisteri
Kansallinen Kokoomus Hämeen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Timo Heinosen tukiryhmä/Hämeen Oikea Suunta ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 73 998,98 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 89 026,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 550,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 19 149,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 58 827,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 5 500,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 3 000,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 73 998,98 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 12 730,98 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 31 716,90 eur
- Tietoverkot 2 200,00 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 4 592,09 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 7 841,10 eur
Mainonnan suunnittelu 2 141,36 eur
Vaalitilaisuudet 3 342,83 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 5 362,89 eur
Muut kulut 4 070,83 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 89 026,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 550,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 19 149,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Kaj Kuistila Perniö 6 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Seppo Ora Kouvola 4 000,00 eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
kohta b: Seppo Ora 4000e (seminaarilippuja)
muu tuki: (kaikki alle 1500e): kampanjatuotteet 750e, seminaarit 2650e, muu suoratuki 5150e
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 58 827,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
H. G. Paloheimo Oy 1791180-4 4 600,00 eur
Rakennus Future Oy 0778687-8 2 000,00 eur
Kuljetus ja maansiirto Viita Oy 0218188-8 4 000,00 eur
Japhom Kapital Oy 1918275-6 2 000,00 eur
CLO Racing Oy 0832372-8 2 000,00 eur
Sinituote Oy 0723086-1 6 000,00 eur
Auto-Wihuri Oy 0239370-9 1 500,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
muu tuki (kaikki alle 1500e): taidegrafiikka 3050e, kampanjatuotteet 2140e, seminaarit 10800e, muu suoratuki 20737e
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 5 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Lopen Kokoomus ry 146.196 5 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Loppuosa: 500e, Riihimäen Kokoomus ry (1570820-4 / 130.407)
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 3 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 3 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Lisäksi kampanjan käyttöön ovat vastikkeetta yritykset ja yksityiset henkilöt antaneet mainosteippauksin varustettuna 20 kpl pakettiautoja ja muita autoja mm. linja-autoja ja henkilöautoja 20 kpl. Lisäksi maanomistajat ovat antaneet pelloiltaan joko ladonseiniä ja traktorinlavoja kampanjamme mainoskäyttöön eri puolilla Hämettä 20 kappaletta. Ja lisäksi tyhjää liiketilaa on annettu kahden vaalikahvilan käyttöön.

Lisäksi kampanjan aktiivisimmassa tukiryhmässä on toiminut 25 eri henkilöä antaen talkoopanosta mm. toritapahtumissa, kahvituksissa ja kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä tukijoiden ja kampanjatiimin kanssa.

Lisäksi kampanjan julkisessa tukiryhmässä on ollut mukana yli 800 julkista ja ei julkista tukijaa, jotka ovat antaneet erilaisia työpanoksia kampanjalle mm. toimimalla aktiivisesti netissä (Facebook, Twitter, Instagram).

Lisäksi muotisuunnittelija Jukka Rintala suunnitteli kampanjalleni kahvikupin ja taiteilija Netta Tiitinen taulusarjan.

Lisäksi eri tanssikoulujen nuoria ja soittajia ja laulajia on osallistunut esiintyen kampanjaamme.

Vaalikampanjan varainhankinta onnistui hyvin ja ylitti odotukset siten, että kampanjakulut jäivät tuloja pienemmiksi. Jäljelle jäänet varat Timo Heinosen tukiryhmän yhdistys (Hämeen Oikea Suunta ry) käyttää myöhemmin yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.
Julkaistu: 17.6.2019