Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

27.9.2018
Berättelse om tillsynen över valfinansierigen vid presidentvalet år 2018

15.2.2018
Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2017

4.12.2017
Berättelse om tillsynen över valfinansierigen vid kommunalvalet år 2017

13.10.2017
Anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med presidentvalet 2018

13.10.2017
Presidentaval 2018: Information till media och kandidaterna om redovisning och övervakning av valfinansiering

Presidentval 2018: Information till media [pdf, 171 KB]

18.4.2017
En redovisning av valfinansieringen ska lämnas av de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare. Revisionsverket sänder i veckan 16 till alla redovisningsskyldiga anvisningar och blanketter om hur valfinansieringsredovisningen ska göras.
De skriftliga redovisningarna skall vara Statens revisionsverk tillhanda senast 12.6.2017 kl. 15.
Redovisning kan göras elektroniskt ännu 12.6.2017 till kl. 24.
Redovisning kan göras elektroniskt eller i skriftlig form.

11.4.2017
En redovisning av valfinansieringen ska lämnas av de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare. Revisionsverket sänder i veckan 16 till alla redovisningsskyldiga anvisningar och blanketter om hur valfinansieringsredovisningen ska göras. En redovisning av valfinansieringen kan lämnas elektroniskt från 15.4.2017. Redovisningen av valfinansieringen ska lämnas till revisionsverket senast 12.6.2017.

9.3.2017
Kandidaterna i kommunalvalet 2017 får lämna in en frivillig förhandsredovisning före valdagen. Förhandsredovisningen kan göras elektroniskt eller i skriftlig form.

Kandidaternas och partiernas skriftliga förhandsredovisningarna skall vara Statens revisionsverk tillhanda senast 7.4.2017 kl. 15.

Förhandsredovisningen kan göras elektroniskt med internetbankens bankkoder framtill 8.4.2017 kl. 24.

Kandidaters förhandsredovisningar
Partienars förhandsredovisningar

3.3.2017
Förhandsredovisningar tas emot elektronisk först då kandidatuppställningen har 9.3.2017 fastställts.

Valfinansiering

Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsförordning [pdf, 468 KB]