Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Läs redovisningarna

Inlämnade redovisningar. I avsnittet Rapporter kan du söka uppgifter om inlämnade redovisningar

Förhandsredovisning
Aktuell redovisning
Bokslutinformation
Anmälan av partinära sammanslutning

Rapporter

  • En aktuell redovisning ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som har erhållits från en och samma givare är minst 1 500 euro per kalenderår. Den aktuella redovisningen ska göras av partier, distrikt, lokalföreningar och de partinära sammanslutningar som partiet har anmält.
  • Förhandsredovisningen är frivillig och innehåller en plan för kostnader och finansiering av en valkampanj.
  • Bokslutsdokument ska lämnas in av partier, de föreningar som avses i understödsbeslutet, och partinära sammanslutningar.
    Uppgifter som gäller valkampanjens kostnader och finansiering ska lämnas med det bokslut som berör valtidpunkten.

Webbplatsen kan endast användas med webbläsare som har stöd för JavaScript. För att innehållet i de inlämnade redovisningarna ska visas korrekt, ska JavaScript vara aktiverat. I annat fall visas redovisningarna tomma. Mer information om aktivering av JavaScript finns här (på engelska).

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 13.10.2016