Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Läs redovisningarna / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2017

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Samlingspartiet r.p.

Helsingin Kokoomus ry
Jan           Jun              
Uudenmaan Kokoomus ry
              Aug          
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
Jan   Feb   Mar     May   Jun     Aug   Sep     Nov    
Samlingspartiet r.p.
      Apr                  
Hausjärven Kokoomus ry
    Mar                    
Pirkanmaan Kokoomus ry
Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep        
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
    Mar                    
helsingin Kokoomusnuoret
        May                
Espoon Kokoomus ry
    Mar                    
Kokoomuksen Oulun Kunnallisjärjestö ry
    Mar                    

Liberalpartiet - Frihet att välja

-
      Apr                  
Liberalpartiet - Frihet att välja
          Jun              

Sannfinländarna r.p.

Sannfinländarna r.p.
Jan   Feb                      
Perussuomalaisten Tukisäätiö
  Feb                      
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Kymen piiri ry
                      Dec  
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
                      Dec  

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
        May                
Svenska Kvinnoförbundet r.f
      Apr   May                
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
Jan                        
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
      Apr                  
Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
      Apr                  
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
        May                
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
          Jun              

Centern i Finland r.p.

Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry
          Jun   Jul            
Keskustan Keski-Suomen piiri ry
        May           Oct   Nov    
Suomen Keskustanuoret ry
    Mar   Apr             Oct      
Centern i Finland r.p.
Jan     Mar               Oct   Nov    

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
  Feb     Apr     Jun     Aug     Oct      

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry
    Mar                    
Helsingfors Socialdemokrater ry
          Jun              
Turun Sosialidemokraattinen Nuorisoyhdistys ry
    Mar                    
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
        May         Sep        
Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry
                  Oct      
Turun kunnantyöntekijäin sos dem yhdistys ry
                  Oct      
Turun urheiluväen sos dem yhdistys ry
                  Oct      
Turun Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
                  Oct      
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
  Feb       May       Aug       Nov   Dec  
Tikkurilan Työväenyhdistys ry
  Feb   Mar       Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov    
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry
Jan                        
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys
  Feb                      
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Jan   Feb     Apr   May                
Egentliga Finlands Socialdemokratiska Distrikt r.y.
                      Dec  

Vänsterförbundet r.p.

Vänsterförbundet i Egentliga - Finland rf
                    Nov    
Vänsterförbundet r.p.
Jan                     Nov    

Gröna förbundet r.p.

Nylands Gröna rf
Jan               Aug          
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
        May           Oct      
Gröna förbundet r.p.
Jan   Feb   Mar   Apr                  
Pirkanmaan Vihreät ry
                  Oct   Nov    
De Gröna i Helsingfors rf
      Apr   May                
Keski-Suomen Vihreät ry
        May                
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
        May                
Savo-Karjalan Vihreät ry
          Jun              
Gröna förbundets Egentliga Finlands distrikt rf
  Feb                      
 Uppdaterat: 15.12.2017