Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Läs redovisningarna / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2019

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Medborgarpartiet r.p.

Medborgarpartiet r.p.
              aug          

Samlingspartiet r.p.

Pohjanmaan Kokoomus ry
    mar                    
helsingin Kokoomusnuoret
            jul            
Kansalliset Ylioppilaat
            jul            
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
  feb       maj                
Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri ry
                sep        
Helsingin Kokoomus ry
    mar             sep        
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry
  feb                      
Uudenmaan Kokoomus ry
          jun              
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
  feb                      
Samlingspartiet r.p.
jan     mar   apr                  
Pirkanmaan Kokoomus ry
jan   feb   mar   apr   maj   jun              
Kokoomuksen Nuorten Liitto r.y.
jan         maj                
Kainuun Kokoomus ry
      apr     jun       sep        
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
  feb   mar     maj   jun       sep        

Sannfinländarna r.p.

Sannfinländarna r.p.
    mar                    

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.

Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
  feb   mar   apr   maj                
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
          jun              
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
      apr                  
Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
      apr   maj                
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
        maj                
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
    mar                    
Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf
    mar                    
Svenska Kvinnoförbundet r.f
      apr   maj                

Rörelsen sju stjärnor r.f.

Rörelsen sju stjärnor r.f.
              aug          

Centern i Finland r.p.

Keskustan Keski-Suomen piiri ry
jan   feb                 okt   nov    
Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry
              aug   sep        
Centern i Finland r.p.
jan   feb   mar   apr                  
Suomen Keskustanuoret ry
  feb                      

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Keski-Suomen piiri ry
      apr                  
Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
    mar   apr     jun     aug     okt      

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry
    mar                    
Pirkanmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry
        maj                
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  feb   mar   apr                  
Finlands Svenska Socialdemokrater rf
      apr   maj                
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
    mar     maj             nov    
Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry
  feb                      
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
      apr   maj                
Porin Työväenyhdistys ry
          jun              
Tikkurilan Työväenyhdistys ry
jan   feb   mar   apr   maj           okt   nov    
Helsingfors Socialdemokrater ry
                sep        
Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry
      apr                  

Vänsterförbundet r.p.

Vänsterförbundet i Egentliga - Finland rf
    mar   apr                  
Pirkanmaan Vasemmistoliitto ry
jan                        

Gröna förbundet r.p.

Gröna förbundet r.p.
jan   feb                      
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
jan                   okt      
Nylands Gröna rf
          jun       sep   okt      
Savo-Karjalan Vihreät ry
          jun              
Pirkanmaan Vihreät ry
        maj                
De Gröna i Helsingfors rf
      apr       jul   aug       nov    
De gröna i Egentliga Finland rf
    mar                    
 Uppdaterat: 2.12.2019