Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 12.07.2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
06 2018
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Maaseudun Sivistysliitto r.y. 0215192-9 3 851,50
Joutsen Media Oy 0187307-3 3 110,00
Sanoma Media Finland Oy 1515901-4 2 376,00
CWT Finland Oy 0110102-2 7 128,00
Latitude 66 Cobalt Oy 2656776-9 1 600,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

CWT Finland Oy:n ja Sanoma Media Finland Oy:n suoritukset ovat majoituslaskuja Sotkamon puoluekokoukseen liittyen.
Publicerat: 12.7.2018