Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 13.08.2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
07 2018
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Joutsen Media Oy 0187307-3 6 700,00
Hyvinvointialan liitto ry 2789560-9 5 000,00
Akava ry 0200918-0 3 890,00
Elintarviketeollisuusliitto Ry, Livsmedelsindustriförbundet ... 0201092-3 2 000,00
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 0215194-5 6 190,00
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 4 100,00
Päivittäistavarakauppa ry 0889558-2 5 290,00
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y. 0202094-5 4 800,00
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry 0896108-4 2 000,00
Latitude 66 Cobalt Oy 2656776-9 2 800,00
Suomen Kuntaliitto ry 0926151-4 3 000,00
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 0202092-9 3 000,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 13.8.2018