Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 13.11.2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
10 2018
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 0202092-9 3 000,00
Pohjolan Voima Oyj 0210161-4 2 000,00
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 1 900,00
Linja-Autoliitto r.y. 0201630-5 2 190,00
Tehy ry 0469538-0 3 000,00
Southeast Trading Oy 1014777-8 1 790,00
Akava ry 0200918-0 2 500,00
Kaiku Helsinki Oy 1004536-8 10 750,00
Finanssiala ry 2068335-5 2 980,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:
Kaiku Helsinki Oy:n suoritus on välitetty maksu KPA Unicon Oy:ltä ja Sikla Oy:ltä.

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 13.11.2018