Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 16.08.2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Oulun vaalipiirin Vihreät ry 146.915
Oulu

1. Bidrag för tiden

Månad År  
08 2018
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Hanna Halmeenpää Kalajoki 1 500,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:
Kohdan B2 summa on henkilökohtaista korvausta vaalikampanjan kuluista.

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 16.8.2018