Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har lämnats för sent, bearbetningstiden är  06.11.2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Sininen tulevaisuus r.p. 219.835
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
08 2018
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Simon Elo Espoo 1 600,00
Tiina Elovaara Tampere 1 600,00
Reijo Hongisto Vimpeli 1 600,00
Ari Jalonen Pori 1 600,00
Kimmo Kivelä Kuopio 1 600,00
Kari Kulmala Rääkkylä 1 600,00
Jari Lindström Kouvola 1 600,00
Maria Lohela Turku 1 600,00
Anne Louhelainen Hollola 1 600,00
Pirkko Mattila Muhos 1 600,00
Lea Mäkipää Kihniö 1 600,00
Martti Mölsä Punkalaidun 1 600,00
Jussi Niinistö Helsinki 1 600,00
Pentti Oinonen Kontiolahti 1 600,00
Vesa-Matti Saarakkala Kurikka 1 600,00
Timo Soini Espoo 1 600,00
Matti Torvinen Rovaniemi 1 600,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 6.11.2018