Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 14.11.2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Keskustan Keski-Suomen piiri ry 0174768-3
Jyväskylä

1. Bidrag för tiden

Månad År  
11 2019
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Pauliina Maukonen-Kärkkäinen Muurame 2 500,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Kyseessä ei ole tuki, vaan piirin käteiskassan tilitys. Summa 2500 euroa sisältää 5.11.2019 tehdyn eduskuntaretken osallistumismaksut 50 euroa/hlö.
Publicerat: 14.11.2019