Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har lämnats för sent, bearbetningstiden är  17.04.2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
03 2019
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Keskustan Porvoon seudun paikallisyhdistys ry 124.306 1 513,00
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö ry 116.914 2 500,00
Keskustan Aktiivisten Asukkaiden paikallisyhdistys ry 109.556 8 000,00
Keskustan Helsingin piiri ry, Centern i Helsingfors rf 91.568 6 800,00
Keskustan Leppävaaran paikallisosasto ry 100.754 1 563,00
Keskustan Päijät-Hämeen piiri ry 93.170 3 600,00
Keskustan Pohjois-Karjalan Piiri ry 94.850 2 240,00
Vaikuttavaa Helsinkiä ry 218.666 4 763,00
Suomen Terveystalo Oy 1093863-3 2 000,00
Perheiden puolesta ry 223.162 1 563,00
Keskustan Satakunnan piiri ry 93.307 1 600,00
Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry 96.253 6 800,00
Keskustan Turun kunnallisjärjestö ry 111.690 6 800,00
Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf 103.360 2 800,00
Keskustan Vantaan kunnallisjärjestö ry 111.652 4 974,20
Kohti ihanneyhteiskuntaa ry 223.061 1 680,00
Antti Kaikkosen tukiryhmä 3 200,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Suomen Terveystalo Oy:tä ja Lääkäripalveluyritykset ry:tä lukuunottamatta ko summat ovat Suomen Keskustan ehdokkaiden eduskuntavaaleihin liittyvien mainoskulujen läpilaskutusta.
Publicerat: 17.4.2019