Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har lämnats för sent, bearbetningstiden är  08.11.2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Seitsemän tähden liike r.p. 222.032
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
08 2019
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn Y-tunnus Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Jussi Nurmi Ruovesi 1 500,00
Liisa Mariapori Rovaniemi 1 500,00
Mauri Nygård Kokkola 1 500,00
Seppo Hauta-aho Hämeenlinna 1 500,00
Paavo Väyrynen Helsinki 1 500,00
Janne Ahonen Parainen 1 500,00
Harry Ruotsalainen Laukaa 1 500,00
Kimmo Kautio Hattula 1 500,00
Barbara Fagerström Helsinki 1 500,00
Pirkko Turpeinen-Saari Raasepori 1 500,00
Hannu Hämäläinen Espoo 3 500,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 8.11.2019  Uppdaterat: 11.11.2019