Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Presidentval 2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 550 000,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 550 000,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 10 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 50 000,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 550 000,00 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 100 000,00 eur
1.2 Radio 30 000,00 eur
1.3 Television 120 000,00 eur
1.4 Datanät 50 000,00 eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 50 000,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 25 000,00 eur
1.8 Reklamplanering 50 000,00 eur
1.9 Valsammankomster 60 000,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 30 000,00 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 35 000,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 550 000,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid: :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 10 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer: :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Raisa tai Raimo Matveinen 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 50 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare: :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
Föreningen Konstsamfundet r.f. 33.291 3 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare: :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter
Oma rahoitus 485 000,00 euroa

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 15.1.2018