Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Kommunalval 2017

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 0117005-2
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 781 502,72 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 781 502,72 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 686 462,72 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 5 090,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 89 950,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 781 502,72 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 1 615,00 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Television 87 950,37 eur
1.4 Datanät 204 379,66 eur
1.5 Övriga media 528,00 eur
1.6 Utereklam 30 206,60 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 32 530,11 eur
1.8 Reklamplanering 333 792,87 eur
1.9 Valsammankomster 13 050,09 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 0,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 15 357,13 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 0,00 eur
1.13 Övriga kostnader 62 092,89 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 781 502,72 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 686 462,72 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 5 090,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Mikael Jungner 5 000,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 89 950,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
Helsingin Sosialidemokraatit - Helsingfors Socialdemokrater ... 0221059-7 23 000,00 eur
Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 0282321-1 3 000,00 eur
Turun SDP työväentalo 3 000,00 eur
Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. 0202777-6 3 000,00 eur
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 0137363-4 3 000,00 eur
Palkansaajien Opintoyhdistys 10 000,00 eur
Työväenlehdistön kannatusyhdistys ry 0221227-7 30 000,00 eur
Tasa-arvoinen Helsinki ry 5 000,00 eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 24.4.2018