Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Kommunalval 2017

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 777 838,62 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 777 838,62 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 589 126,28 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 167 682,35 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 9 307,99 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 11 722,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 777 838,62 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 10 073,77 eur
1.2 Radio 20 006,16 eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät 23 782,50 eur
1.5 Övriga media 32 918,08 eur
1.6 Utereklam 77 735,20 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 1 062,68 eur
1.8 Reklamplanering 92 594,60 eur
1.9 Valsammankomster 62 502,01 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 239 917,78 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 204 331,81 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 12 914,03 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 777 838,62 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 589 126,28 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 167 682,35 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 9 307,99 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 11 722,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Kohdan 1.10 "muille annetut avustukset" summa koostuu suurimmaksi osaksi ehdokkaille ja ehdokasyhdistyksille osoitetuista lahjoituksista, joissa puolue on toiminut vain lahjoituksen välittäjänä lahjoittajalta tuen kohteelle. Tulopuolella nämä sisältyvät kohtiin 2.4 - 2.6.
Publicerat: 15.8.2018