Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Presidentval 2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 605 517,14 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 605 517,14 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt 0,00 eur
2.2 Av staten erhållet understöd 468 598,29 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd 0,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 78 044,85 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 25 530,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 18 510,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 14 834,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 605 517,14 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 107 969,66 eur
1.2 Radio 34 384,46 eur
1.3 Television 96 783,64 eur
1.4 Datanät 47 846,84 eur
1.5 Övriga media 0,00 eur
1.6 Utereklam 60 812,74 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 22 557,67 eur
1.8 Reklamplanering 44 218,40 eur
1.9 Valsammankomster 6 384,16 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 0,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 0,00 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 0,00 eur
1.13 Övriga kostnader 184 559,57 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 605 517,14 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt 0,00 eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 468 598,29 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 78 044,85 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Raisa tai Raimo Matveinen 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 25 530,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
Spikesafe Oy 0711067-5 2 980,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 18 510,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry 0202314-2 2 980,00 eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 14 834,00 eur
Tilläggsuppgifter
Puolueyhdistyksiltä saatu tuki, ei yhtään vähintään 1500€:n tukisuoritusta

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 27.3.2019