Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Presidentval 2018

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 206 999,75 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 206 999,75 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 196 022,43 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 10 687,32 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 90,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 200,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 206 999,75 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 0,00 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Television 0,00 eur
1.4 Datanät 4 618,70 eur
1.5 Övriga media 0,00 eur
1.6 Utereklam 0,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 6 643,68 eur
1.8 Reklamplanering 6 820,00 eur
1.9 Valsammankomster 0,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 103 842,79 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 80 483,79 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 4 590,79 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 206 999,75 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 196 022,43 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 10 687,32 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 90,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 200,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Kohdan 1.10 summasta suurin osa on ehdokkaan tukiyhdistykselle annettu avustus, 100 853,35 euroa.
Publicerat: 17.9.2019