Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 0117005-2

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 2 024 656,59 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 2 024 656,59 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 1 643 802,57 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 95 387,37 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 285 466,65 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 2 024 656,59 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 161 475,68 eur
1.2 Radio 36 112,67 eur
1.3 Television 468 036,98 eur
1.4 Datanät 99 596,84 eur
1.5 Övriga media 186 570,64 eur
1.6 Utereklam 300 153,38 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 33 686,30 eur
1.8 Reklamplanering 192 217,73 eur
1.9 Valsammankomster 81 584,19 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 336 666,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 1 847,26 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 0,00 eur
1.13 Övriga kostnader 126 708,92 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 2 024 656,59 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 1 643 802,57 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 95 387,37 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Sanna Marin 4 167,50 eur
Pia Viitanen 3 334,00 eur
Jari Roslöf 1 667,00 eur
Marie Kuusinen 1 667,00 eur
Jani Kokko 1 505,06 eur
Niina Alho 2 408,55 eur
Satu Taavitsainen 3 272,96 eur
Tuula Haatainen 8 795,31 eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 285 466,65 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
Helsingin Sosialidemokraatit- Helsingfors Socialdemokrater r... 0221059-7 13 002,00 eur
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry 0224251-3 36 173,70 eur
Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri - Egentliga Fin... 0699418-1 24 838,30 eur
Hämeen Sosialidemokraatit ry 1513119-3 9 501,90 eur
SDP:n Keski-Suomen Piiri ry 0174797-4 10 168,70 eur
Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry 1103743-1 2 333,80 eur
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri r.y. 0187746-1 14 002,80 eur
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y. 0892676-4 5 001,00 eur
Savo - Karjalan Sosialidemokraatit ry 0214731-3 13 336,00 eur
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry 1724653-3 15 503,10 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 0668222-5 1 500,00 eur
Akava ry 0200918-0 3 250,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 1 850,00 eur
Ville Skinnarin tukiryhmä 1 800,00 eur
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry, ruotsiksi Branschfö... 0202285-2 1 750,00 eur
Teollisuusdemarit ry 1 500,00 eur
Oikeudenmukainen Pirkanmaa ry 3075763-7 4 167,50 eur
Pilvi Torstin tukiryhmä 8 831,34 eur
Pohjalaisten parhaaksi ry 3076580-5 4 883,94 eur
Uusmaalaisten Puolesta ry 3063181-5 26 796,65 eur
Krista Kiuru 2019 eduskutavaalikampanja 2 366,42 eur
Hämeenlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. 0607877-3 3 787,39 eur
Veijo Tirkkosen tukiryhmä 5 718,76 eur
Säynätsalon Työväenyhdistys ry 0424812-6 2 958,13 eur
Pohjoisen etu ry 2673628-6 3 265,75 eur
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 2 500,00 eur
Paperiliitto r.y. 0201825-5 23 697,26 eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 6.4.2020