Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Rapporter / De organisationer som har fått mest stöd

De organisationer som har fått mest stöd

Rapport över de redovisningar som anknyter till det valda valåret, i vilka stödbeloppen överskrider det angivna gränsvärdet. Om man anger noll som gränsvärde får man fram alla redovisningar.

Redovisningstyp: Aktuel redovisning
År:
Gränsvärde för stödbeloppet (€):
Parti:

 Uppdaterat: 9.4.2019