Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Rapporter / Kampanjfinansiering

Kampanjfinansiering, stöd, kostnader

Rapportresultaten kommer från valfinansieringsredovisningarna, som tas emot först våren 2012, i samband med bokslutsinformationen. Rapporten innehåller de redovisningar som anknyter till det valda valåret, i vilka summan av kampanjfinansieringen ligger mellan de angivna gränsvärdena (eller, om man lämnar bort det ena gränsvärdet, i vilka summan är större/mindre än det angivna gränsvärdet).

Val: *
Gränsvärden för finansieringen: -
Parti:

 Uppdaterat: 9.4.2019