Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Rapporter / faktamaterial

Faktamaterial

På denna sida publiceras uppgifterna i de lämnade aktuell redovisningarna i csv-format.

Filernas teckenslag är UTF-8 och skiljetecknet är semikolon. Om den redovisande har använt semikolon i textfälten, leder detta också till att uppgifterna flyttas till fel kolumner. Ifall Du öppnar filen direkt med tabellkalkylprogrammet och t.ex. ä, ö och å inte syns rätt, spara först filen på disken och öppna den med tabellkalkylprogrammets hämtningsfunktion.

Uppgifterna publiceras i ett offentligt datanät i enlighet med 9 f § Partilag (10/2010). Även om uppgifterna är allmänt tillgängliga, kan övrigt insamlande, sparande och behandlande av dem beröras av bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999). Av uppgifterna kan bildas ett personregister enligt personuppgiftslagen. Personregistrets registeransvariga svarar för att personuppgifterna behandlas lagenligt och för att bestämmelserna i personuppgiftslagen iakttas på behörigt sätt. Ytterligare information om dataskyddet samt anvisningar och blanketter för den registeransvariga finns på dataombudsmannens byrås hemsidor på adressen www.tietosuoja.fi.

 Uppdaterat: 18.2.2019