Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2011 - Riksdagsval 2011

A. Uppgifter om kandidaten

Kalliorinne , Risto Olavi kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Vänsterförbundet r.p. Oulun vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig. 1500 €
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 0,00 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Kulutusluotto OP Raahe/Risto Kalliorinne 6000 euroa Laina maksettu kokonaisuudessaan pois vuonna 2011 0,00 eur
eur
eur
eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem 0,00 eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer eller reg.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

6000 euron OP-kulutusluotosta: Kansanedustajuuden myötä kohonneet kuukausitulot ovat mahdollistaneet luoton lyhentämisen ennakoitua nopeammassa tahdissa ja luotto on maksettu kokonaisuudessaan pois vuonna 2011.
Publicerat: 19.2.2012