Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2015

Redovisningen har mottagits
ankomstdag   22.06.2015
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum  14.08.2015

A. Uppgifter om kandidaten

Anttila, Sirkka-Liisa kansanedustaja
Centern i Finland Hämeen vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Sirkka-Liisa Anttilan tukiryhmä

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 42 419,85 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 42 419,85 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 10 069,85 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 30 000,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 200,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 2 050,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 100,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 42 419,85 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 18 891,61 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 810,00 eur
- Övriga media eur
- Utereklam 7 263,23 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 9 756,90 eur
Planering av reklam eur
Valsammankomster 3 464,14 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 2 233,97 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 42 419,85 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 10 069,85 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 30 000,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
Lounaismaan Osuuspankki Forssa Pitkäaikainen laina, olen itse lainan takaaja, tukiryhmäni lainan ottaja. 30 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 200,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Släktnamn : Hemkommunt : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Släktnamn : Hemkommunt : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 2 050,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 100,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreninga
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro :
Nimi : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto: Tietoverkot: w.w.w tietoverkot 410 eur, Muut kulut: Keskustan E-Hämeen piirille yhteismainontakuluja, pankkilainan kulut 400 eur.
Publicerat: 15.7.2015  Uppdaterat: 14.8.2015