Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2015

A. Uppgifter om kandidaten

Räsänen, Päivi sisäministeri, lääkäri
Kristdemokraterna i Finland (KD) Hämeen vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Pro Civitate Sana ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 23 164,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 23 164,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 15 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 1 900,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 2 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 1 938,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 2 226,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 100,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 23 164,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 16 054,00 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät eur
- Övriga media eur
- Utereklam 6 000,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 500,00 eur
Planering av reklam eur
Valsammankomster eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 610,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 23 164,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 15 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen: :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 1 900,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 2 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets Belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets Belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 1 938,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
Suomen Kristillisdemokraatit 0215283-3 1 938,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 2 226,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreninga
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
Kristillisdemokraattien Riihimäen paikallisosasto 839606201-0 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 100,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 8.4.2015