Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2019 - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Valkonen, Ville ekonomi, talousasiantuntija
Samlingspartiet Varsinais-Suomen vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Vahva Varsinais-Suomi ry

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig. 1500 €
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 1 116,00 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Talous ja Vauraus Oy 3 vuotta 1 116,00 eur
eur
eur
eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer eller reg.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

Laina on 100 % Ville Valkosen omistamalta yritykseltä.
Publicerat: 10.2.2020