Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2019 - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Flöjt, Mika yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija
Gröna förbundet Oulun vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig. 1500 €
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 21 020,00 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Pankkilaina 15 000 viimeinen erä 6/2024 13 500,00 eur
Ismo Hämäläinen 6000 2025 5 220,00 eur
Matti Alatalo 1500 2023 1 500,00 eur
Luottokortti 1000 2022 800,00 eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer eller reg.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Lasse Flöjt 1 700,00 eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 14.5.2020