Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2017

Redovisningen har mottagits
ankomstdag   07.05.2017

A. Uppgifter om kandidaten

Stranius, Leo kaupunginvaltuutettu, toiminnanjohtaja
Gröna förbundet Helsinki
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

Jag försäkrar att finansieringen av min valkampanj vid kommunalvalet har understigit  800 euro
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 7 411,24 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 7 411,24 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 6 669,77 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 485,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 256,47 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 7 411,24 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 867,50 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 4 875,80 eur
- Övriga media eur
- Utereklam eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 682,56 eur
Planering av reklam 161,20 eur
Valsammankomster eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 824,18 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 7 411,24 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 6 669,77 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 485,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Släktnamn : Hemkommunt : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Släktnamn : Hemkommunt : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Rahotus sisältää seuraavat (12 kpl) yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset:

- Tita Jänkälä, Helsinki 15 e
- Kaisa Västilä, Helsinki 100 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 100 e
- Anna Ruohonen, Helsinki 50 e
- Anna Brentnall, Helsinki 20 e
- Antti-Ilari Partanen, Espoo 15 e
- Johanna Kohl, Helsinki 10 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 50 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 50 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 15 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 50 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 10 e

Yhteensä 485 e
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 256,47 eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av partiföreninga
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro :
Nimi : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet (867,50 e) sisältää seuraavia yhteismainosten kuluja:

- Voima-lehden yhteismainoksia 2 kpl, yhteensä 349 e
- Helsingin Uutisten yhteismainos 156,17 e
- Metro-lehden yhteismainos 180,30 e
- Käpylä-lehden yhteismainos 182,03 e

Tietoverkot (4875,80 e) sisältää seuraavia kuluja:

- HS.fi ja HS.fi mobiilimainonta 2553,41 e
- Facebook-mainonta 2322,39 e

Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta (682,56 e) sisältää seuraavia kuluja:

- Esitteen painokulut (ERWEKO), 2000 kpl, yhteensä 333,56 e
- Esitteen painokulut (aDigi), 3000 kpl, yhteensä 349 e

Mainonnan suunnittelu (161,20 e) sisältää seuraavia kuluja:

- Esitteen taitto (Toiminimi Kirmo) 62 e
- HS.fi ja HS.fi mobiilimainosten taitto (HS) 99,20 e

Muut kulut (824,18 e) sisältää seuraavia kuluja:

- Ehdokasmaksu 150 e
- Valokuvaus 24,80 e
- Tarjoilut 12,41 e
- Tarjoilut 36,97 e
- Läpimenomaksu Helsigin Vihreille 600 e

Puoueyhdistyksiltä saatu tuki (256,47 e) pitää sisällään Arabian-Käpylän-Viikin Vihreiden tuen Helsingin Uutisten (126,17 e) ja Metro-lehden (130,30) yhteismainoksiin.


Publicerat: 7.5.2017