Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Läs redovisningarna / Kommunalval 2017 / Hyrynsalmi
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Haataja, Helmi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Heikkinen, Aira
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heikkinen, Helena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heikkinen, Pertti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Juntunen, Maija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karjalainen, Jouko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kemppainen, Esa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kemppainen, Tapani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Keränen, Olli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Keränen, Taisto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kurkinen, Herkko Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Nykänen, Kati
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Oikarinen, Maarit
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Remes, Pentti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Romppainen, Mirja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saikkonen, Olli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tolonen, Helka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Anttonen-Sirkkala, Kaisu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bäckman, Markku
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hankkila, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heikkinen, Asta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Helenius, Anssi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kuvaja, Outi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Leinonen, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tolonen, Jussi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Heinonen, Juhani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Keränen, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Haverinen, Martti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kortelainen, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mäkeläinen, Sirpa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Toivanen, Osmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 28.5.2019