Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Läs redovisningarna / Kommunalval 2017 / Gustavs
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kotijärvi, Arto Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Laine, Marjut Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Lehtinen, Jukka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtonen, Mia Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mäntynen, Jarmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nummela, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nummela, Laura
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riihimäki, Markku
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Siusluoto, Mika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uotila, Tiina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kallio, Jonna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koskinen, Sirpa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nieminen, Kai
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nieminen, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ucke, Silvi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Urpo, Timo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Englund, Satu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Herhi, Kari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Jalonen, Sami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Järvelä, Mirja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Latokartano, Sami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtikallio, Marja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindroth, Kirsi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sandroos, Tuomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Skyten-Suominen, Irja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ylönen, Hannu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ääritalo, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 28.5.2019